Moje služby

Trápia vás zdravotné problémy ? Opakujú sa vám znova a znova?  Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, ako to môže súvisieť s vašou psychikou?

Ak  chorobu začneme vnímať  ako signál duše, ako informáciu, že  niečo v našom živote nie je v poriadku, môže nám pri hľadaní riešenia pomôcť psychosomatika. Práve prostredníctvom nej sa môžeme naučiť, ako prevziať zodpovednosť za vlastný život  a vnímať ju ako  výzvu a potrebu zmeny v živote.

Veľa ľudí chodí k lekárom s príznakom ochorenia, ale výsledky vyšetrení sú negatívne. Lekár povie: „Ste v poriadku, určite to bude psychického pôvodu   alebo to máte  zo stresu.“

Prostredníctvom kurzov a seminárov získate odpovede a riešenia na tieto neľahké životné situácia. Chcem odovzdávať  ďalej všetky svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z rôznych oblastí života. Hlavne sa chcem zamerať na: Numerologiu, jej význam v pochopení seba aj iných. Na psychosomatiku  a všetky aspekty, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorenia. Na vplyv myšlienok a emócií v živote každého  z nás.  Na vplyv esenciálnych olejov na psychiku človeka. Na problematiku ženstva, postaveniu žien v súčasnom živote, úlohy a role  ženy, podpora ich sebavedomia.  Počas svojho 10 ročného obdobia, som postupne študovala rôzne vedné odvetvia a odkrývala jednotlivé oblasti vo svojom poznaní a živote. Preto viem, že poznanie nás posúva vpred a otvára nové možnosti a perspektívy nášho života. Ľudia sme rôzni a preto nás zaujímajú  rôzne témy.

X