Numerológia

Poznáš dokonale sám seba? Vieš čo od života chceš? Máš v živote jasný cieľ? Poznáš svoje silné a svoje slabé stránky? Vieš ako najlepšie využiť svoj skrytý potenciál? Máš prácu, ktorá ťa baví a napĺňa? Vieš ako vylepšiť vzťahy? Chcela by si lepšie porozumieť svojim deťom? Vieš ako potrebuje cítiť lásku tvoje dieťa, alebo tvoj partner ?

Na všetky tieto otázky ponúka odpovede práve numerologia.

Keď som prvýkrát počula slovo numerologia, cítila som za ním niečo tajuplné, zakázané a spájalo sa mi to s veštením. Časom si ma táto veda pritiahla k sebe a mala som možnosť ponoriť sa hlbšie do jej tajomstiev. A to všetko vďaka významnej medzinárodnej lektorke Zsuzsana Hayts Eschwig z Budapešti, ktorá ma oslovila, aby som jej pomohla zorganizovať Školu numerologie. Začala mi vysvetľovať jej pôvod a históriu, pochopila som, že ide o prastarú vedu, ktorá pochádza z bájnej Atlantídy, preto nosí v sebe  toľko veľa múdrosti. Bolo pre mňa veľkou výzvou preniknúť do jej základov. Do tajomného  Pytagorovho štvorca, ktorý nahliada  až do hlbín duše a pomáha človeku odhaliť aj to, čo je navonok neviditeľné. Jednotlivé čísla narodenia majú svoje energie, ktoré nie sú ľudským okom viditeľné,  ale dokážeme ich cítiť a vnímať. Majú určitú frekvenciu preto nás  v jednotlivých etapách nášho života ovplyvňujú.

Za 8 rokov svojej numerologickej praxe som dostala mnoho spätných  väzieb od ľudí, ktorým numerologia pomohla lepšie pochopiť seba samého, svojho partnera, nepríjemného šéfa, otravnú susedu ale aj  hyperaktívne dieťa. Naučila ich ako odhaliť a prijať svoje silné a slabé stránky . Ako prijať jednotlivé situácie svojho života, ktoré predtým nedokázali spracovať alebo ich vedome potláčali. Vďaka numerologii sa naučili vyťažiť zo svojho charakteru to najlepšie a vybrali si cestu za svojim vytúženým cieľom  a začal ich proces sebaprijatia a sebarealizácie.

X