Podrobný program seminára Ženy a muži v Raji

15. apríla 2021

ŽENY A MUŽI V RAJI
Vzájomný súlad v živote

Srdečne Vás pozývame na víkendový seminár do Slovenského raja,
kde sa  spolu naučíme sa veľa nových a dôležitých praktických techník
pre kvalitný a plnohodnotný život.

Vzťahy sú veľkou studnicou poznania a sebapoznávania.

Človek sa v nich buď stratí alebo nájde akúsi mapu, v ktorej dokáže čítať a kráčať vpred.

Spoločným zdieľaním a otvorenosťou si zodpovieme na otázky, ktoré v nás driemu.

Dozvieme sa nové informácie a zlepšíme vzájomné vzťahy.

TÉMY, KTORÉ SPOLU OTVORÍME:

 

1.     Ako sa dostať z hlavy do srdca a dosiahnuť to, po čom túžime?
Ako myšlienky a emócie ovplyvňujú náš život. Naša myseľ má obrovský počet myšlienok, ktoré v nás spúšťajú rôzne pocity, emócie. Tie sa potom zvláštnym mechanizmom zabudujú do nášho organizmu a môžu spôsobovať rôzne situácie a ochorenia. Ako sa naučiť pracovať s myšlienkami, emóciami a ako ich spojiť so srdcom tak, aby sme sa ním vedeli riadiť a rozhodovať. Je to technika, prostredníctvom ktorej vieme presne zadefinovať a dosiahnuť v živote to, po čom túžime.

2.     Ako narábať so svojimi hodnotami?
Ako rozpoznať svoje životné hodnoty, svoje charakterové črty, čo všetko ovplyvňuje náš charakter, ako si nastaviť rebríček hodnôt, ako rozpoznať svoje silné a svoje slabé stránky a ako s nimi najlepšie pracovať tak, aby nám prinášali spokojnosť, šťastie a mohli sme ich naplno využiť . Čo je seba-vedomie.

3.     Čo je v živote dôležité pre ženy a čo pre mužov?
Základné rozdiely medzi mužmi a ženami. Ženy i muži sme odlišní v správaní, myslíme i konaní. Máme odlišné potreby a priority. Ako rozpoznať, čo je dôležité pre môjho partnera ako nastaviť život tak, aby boli obaja partneri spokojní . Vysvetlíme si, ako sa na našich životoch manifestujú zranenia z detstva a ako nás to ovplyvňuje .

4.     Ako porozumieť partnerovi, partnerke?
Každý z nás je jedinečná bytosť- originál. Preto sa nemôžeme vzájomne porovnávať. Skôr je dôležité aby sme porozumeli partnerovi a jeho charakteru, jeho správaniu a potrebám. Ako vieme pracovať na svojom charaktere a ako prijať vlastnosti a správanie partnera. Ako funguje princíp tieňa a zrkadlenie v partnerstve. Ako rozpoznať, čo je dôležité pre môjho partnera ako nastaviť život tak, aby boli obaja partneri spokojní

5.     Čo nám bráni, i v živote docieliť súlad? 
Dosiahnuť harmóniu a súlad v živote nám bránia naše presvedčenia a rôzne podvedomé programy z detstva, o ktorých možno vôbec nevieme. Bráni nám strach a komfortná zóna. Spoločne sa pozrieme na tieto podvedomé programy a pokúsime sa ich identifikovať a naučiť sa s nimi pracovať.

6.     Ako budovať vzťah a vzájomne sa podporovať?
Povieme si aké druhy vzťahov existujú a čo je pre nich dôležité. Dostanete návod pre fungujúci vzťah, na ktorý existuje vzorec, ktorý sa dá vypočítať . Ako čo najlepšie nastaviť hranice a pravidlá vo vzťahu. Čo je jazyk lásky a ktorý jazyk lásky je pre môjho partnera ten najdôležitejší?

7.     Láska alebo strach. Sloboda alebo manipulácia?
Celý život si vyberáme postoje a možnosti, ktoré následne vo svojich každodenných situáciách zažívame. Vybrať si Lásku a či Strach? Väčšina si vyberá samozrejme Lásku, ktorou podporuje svoje vzťahy. V tomto bloku sa pozrieme na skryté strachy a manipulácie, ktoré dáme na svetlo a transformujeme na prirodzenú časť bezpodmienečnej lásky.

Prihlásiť sa na seminár TU>>

Počas sústredenia Vás bude sprevádzať:

 

VIERKA
VARŠOVÁ
, vzťahová numerologička, konzultanka v oblasti psychosomatiky. Pomáha ľuďom, ktorí sa neraz ocitajú v náročných životných situáciách, nerozumejú sami sebe, boria sa so zdravotnými problémami alebo s nezdravými vzťahmi. Je organizátorkou kurzov Ženy v raji a autorkou knihy Ako som našla svoje druhé JA.

 https://vieravarsova.sk/moja-kniha/

Viac informácií o Vierke: https://vieravarsova.sk/

BRAŇO
RYBIČKA,
ktorý pôsobí v oblasti sebapoznania, liečenia, zdravého spôsobu myslenia viac ako desať rokov.Je hlavným organizátorom cyklu Vedomý Muž, napísal niekoľko kníh a množstvo článkov, jeho krédom je miluj život a život ťa bude milovať . http://xn--navdy-wib.www.vedomaskola.skwww.skolajednoty.sk/

KDE: Hotel Raj, Dobšinská Maša 73.

 

KEDY: 7.-9.5.2021 od 17:00 v piatok,  do 14:00 v nedeľu

 

KOĽKO: Víkendový pobyt nabitý zážitkami, 2 noci s plnou penziou a dvoma lektormi v cene 179€.

Rezervácie na vierka.varsova@gmail.com a 0908 962 767 alebo
branorybicka@gmail.com

X