DVOJDŇOVÝ INDIVIDUÁLNY KURZ – ZÁKLADY NUMEROLÓGIE I. a II. –

Kurz je spojením dvoch kurzov Základy numerológie I. a Základy numerológie II.

Forma:   osobne alebo online

Termín :po dohode

Rozsah :  10 hodín

 

150 

Kategórie:

Popis

Kurz je spojením teórie numerológie s praktickou časťou. Naučíte sa na ňom o tajomstvách tejto starej vedy, ktorá bola kedysi zakázaná a ako ju dnes môžeme využívať na skvalitnenie nášho života. Dozviete sa na ňom, čo je možné vyčítať z dátumu vášho narodenia alebo vášho partnera. Pozrieme sa spolu na to, ako čísla ovplyvňujú váš charakter, ako cez nich spoznať svoje slabé stránky, ako rozvíjať svoje silné stránky a svoje nadanie. Čo by ste sa mali v živote naučiť, pochopiť a ktorým smerom sa uberať, aby bol váš život naplnený radosťou, zdravím a spokojnosťou .

X