ŠKOLA ATLANTSKEJ NUMEROLÓGIE – Košice 1. ZÁKLADY NUMEROLÓGIE 10.-11.7.2021

99 

Kategórie:

Popis

 ŠKOLA ATLANTSKEJ NUMERÓGIE.

 1.  ZÁKLADY NUMEROLÓGIE  (charakteroznalectvo)

10. –  11.7.2021 od 9.00 – 17.00 hod 

Víkendový kurz sa koná  na Bankove, v Penzióne ZLATÝ JELEŇ  Košice.

Škola numerológie , ktorá berie za základ Pytagorov štvorec, pozostáva z jednotlivých kurzov a tém, ktoré na seba naväzujú. Preto je nevyhnutnou podmienkou absolvovať Základný kurz.

Matematik Pytagoras, ktorý dal svetu známu Pytagorovu vetu, zostavil aj charakterový štvorec, ktorý bol dlhé roky utajovaný a  práve ten  tvorí základy vedy o sebapoznaní – numerológie.

ČO SA DOZVIEŠ ?

Dokážeš rozšifrovať svoj číselný kód a odhalíš skryté tajomstvo svojho charakteru, svoje silné a slabé stránky, svoje nadanie a talenty, svoje životné úlohy a svoje poslanie.
Nájdeš cestu k sebapoznaniu a sebaprijatiu. Ak si myslíš, že sa dostatočne dobre poznáš, zistíš, že čísla odhalia aj to, čo je pod povrchom tvojej osobnosti a navonok je to neviditeľné.

X