Škola atlantskej numerológie predaj semináru

14. augusta 2022

Škola atlantskej numerológie

Víkendový program

Škola má víkendový program, vyučovacie hodiny sa konajú raz do mesiaca počas víkendu (sobota, nedeľa)
po dobu 10 mesiacov.
Počas týchto dní sa vyučuje od 9:00 – 17:00 s hodinovou prestávkou
v penzióne Zlatý jeleň Bankov, Košice.

Ďakujeme za Váš záujem o naše semináre.
Tu si môže vybrať akou formou chcete platiť za jednotlivé víkendové lekcie.

Na víkendový program je to:
Jednotlivé kurzy (víkend) 139€
Polročné školné (5 mesiacov) 595€
Celoročné školné (10 mesiacov) 1000€

X