Skvelá správa pre vás ak:

Už budúci september 2023 otvárame pre všetkých záujemcov 

Školu atlantskej numerológie.

 • Máte pocit, že sa vám nedarí v niektorej sfére vášho života?
 • Neviete nájsť životnú cestu, ktorá by vás vnútorne napĺňala?
 • Hľadáte svoje poslaniehlbší zmysel života? 
 • Nefungujú vám vzťahy? 
 • Nerozumiete si  s partnerom, alebo s vašim dieťaťom? 

Ste tu správne !

Pretože  Škola atlantskej numerológie 
 • posunie váš život na vyššiu úroveň
 •  dodá mu harmóniu a zmysel v profesijnej či osobnej oblasti.

Čo mi dala numerológia

 • Rozvodom som spadla až na samé psychické dno.
 • Cítila  som sa ako hlupaňa, ktorá nedokázala ustáť vzťah,  cítila som sa veľmi zle.
 • Možno ste v podobnej situácii, alebo sa aspoň tak cítite, tak tu určite ešte ostaňte.
 • Mala som silnú túžbu v živote niečo zmeniť , mala som pocit menejcennosti a  bažila  som po vedomostiach, aby som si kompenzovala nepríjemný pocit.
 • Moja duša cítila hlad po poznaní .
 • Hľadala som zmysel života a svoje poslanie
 • Absolvovala som  kurzy sebapoznávania, ale najviac mi prirástla ku srdcu numerológia
 • Pochopila som príčinu svojho i manželovho  správania  a rozchodu.
 • Zistila som aké sme rozdielne charaktery a za akých okolností mohol náš vzťah fungovať.
 • Našla som svoje poslanie a vydala sa na cestu za ním.
 • Cesta hľadania šťastia a spokojnosti mi trvala niekoľko rokov, ale priniesla svoje ovocie.
 • Dostala som možnosť plniť si svoj sen  a organizovať kurzy sebapoznávania,  robiť prednášky a konzultácie.
 • Založila som Školu atlantskej numerológie a napísala knihu Ako som našla svoje druhé Ja, ktorá je práve o mojom hľadaní šťastia a spokojnosti v živote.
 • Chcem  vám túto náročnú cestu skrátiť dať overený návod, ktorý fungoval mne a mnohým mojim absolventkám kurzov a seminárov.
 • Prinášam vám  komplexný produkt, ktorý vám na vašej ceste posvieti na bolestivé  miesta.
 • Prijatím a pochopením vás oslobodí zo zajatia nespokojnosti, pocitov hanby,  viny a frustrácie. 

Škola atlantskej numerológie

Je to celoročné, niekoľko  mesačné vzdelávanie, zhrnula som tu  vedomosti  zo svojho niekoľkoročného štúdia  a skúsenosti  zo svojej dlhoročnej  praxe v oblasti numerológie.

 • Je to skvelá cesta, ktorá vám pomôže priniesť do života obrovské uvoľnenie, zmysel a pochopenie.
 • Je tu pre vás  revolučná cesta, ktorá vás povedie k tomu, že zažijete zmeny v živote v priamom procese
 • Posuniete sa na novú úroveň.
 • Urobíte si maximálne jasno o tom, čo v živote chcete a čo nie.
 • Pochopíte to, čo ste roky v živote nechápali a s čím ste bojovali a čo vás blokovalo.
 • Je to komplexný a ucelený  projekt.

Projekt pozostáva z tém, ktoré sa dotýkajú kľúčových oblastí života človeka, kde absolventi získajú:

 • Celkový nadhľad nad svojim životom.
 • Porozumejú jednak  sebe, svojmu správaniu a konaniu, ale aj správaniu svojich blízkych.
 • Prestanú sa trápiť opakujúcimi sa situáciami v živote,  porozumejú  im a budú ich vedieť riešiť.
 • Nájdu svoje poslanie a budú môcť naplno využiť svoj skrytý potenciál.
 • Nastavia si fungujúce vzťahy jednak s partnerom, ale aj v rodine a na pracovisku.
 • Budú tvorcami svojho života a svojho šťastia, pretože odhalia svoje poslanie.
 • Získajú jasnú predstavu v živote kam smerovať  svoje životné kroky a ako dosiahnuť to, po čom túžia. 

Ako vám môže štúdium na Škole atlantskej numerológie pomôcť:

 • Pomôže vám pochopiť vaše bolesti, opakujúce sa zacyklené situácie, vzťahy a ukáže vám smer.
 • Je skvelou voľbou aj pre profesijný život.
 • Učitelia vďaka nej lepšie porozumejú svojim žiakom, terapeuti, maséri alebo lekári sú schopní vďaka atlantskej numerológii hlbšie porozumieť charakteru chorôb svojich pacientov.
 • Kouči, lektori, sprievodcovia, konzultanti, poradcovia a psychológovia dokážu preniknúť do hĺbky osobností, s ktorými prichádzajú do styku.
 • Atlantská numerológia zefektívňuje prácu personálnych agentúr, ktoré sa snažia nájsť najvhodnejších zamestnancov na inzerované pozície a využiť naplno ich potenciál.
 • Táto škola je vstupenkou do sveta charakterov ľudí, ktorí túžia preniknúť do svojej vnútornej podstaty a plánujú sa tejto oblasti venovať podrobnejšie aj v budúcnosti.

Obsah jednotlivých tém:

 • Postupným prechádzaním jednotlivých lekcií sa začne odhaľovať postupne charakter človeka, jeho  pozitívne a negatívne vlastnosti, jeho nadanie, dary a životné poslanie.

 • Účastníci sa naučia zaznamenávať dátumy narodenia do štvorca, ktorý zostavil matematik Pytagoras. Tento štvorec je nazývaný aj  NUMEROSKOP, lebo zobrazuje po vpísaní dátumu narodenia aj skryté vlastnosti, ktoré sa navonok nemusia prejavovať, ale človeka ovplyvňujú.

 • Je to štvorec, ktorý má 9 políčok,  vodorovné aj zvislé roviny, má aj skryté roviny, ktoré,  sa na prvý pohľad neukážu, ale  vypovedajú o zvláštnych schopnostiach človeka.

 • Tak ako mesiac dokáže hýbať masou vody pri prílive a odlive, tak sa prejavuje aj náš citový život, u niekoho je búrlivejší u niekoho menej. To ako nás ovplyvňujú emócie, je dané v našich číslach

 • Ako s nimi pracovať je jedno nádherné umenie. 

 • Numerológia  odhalí aj to, čomu nedávame pozornosť a vedome to potláčame.

 • Odhalia sa kritické životné situáciebolestivé miesta, aby mohol účastník kurzu ľahšie  s  podporou lektora a celého tímu nájsť riešenie a získať nadhľad nad situáciou.

 • ZÁKLADY NUMEROLÓGIE sú základným pilierom celej Školy atlantskej numerológie, je to ako abeceda na základnej škole, pretože na túto tému sa viažu všetky ostatné témy, ako nadstavba.

 • Postupne sa   v lekcii o VZŤAHOCH,  odhaľujú všetky súvislosti, prečo si nerozumieme, kde to zadrháva, prečo sa to nevieme riešiť, čo nám v tom bráničo s tým vieme urobiť.

 • Ako nastaviť fungujúce vzťahy .

 • Aký  jazyk lásky potrebujeme a aký používať vo vzťahu k partnerovi, deťom, blízkym, aby sa cítili milovaní

 • Keď je reč o vzťahoch, tak sú to vzťahy partnerské, rodinné, na pracovné a kamarátske.

 • V lekcii DETI, sa učíme chápať jednak seba ako dieťa, čo boli naše potreby, jednak naše deti, ich správanie a myslenie, ich vnútorný svet, pocity,  alebo rozumieť  všeobecne deťom.

 • Čo je pre nich dôležité, aké rozprávky potrebujú počuť, aké koníčky a šport v nich podporiť.

 • Ako ich profesionálne nasmerovať, aby to bolo v súlade s ich nadaním a poslaním. 

 • MENO je neodmysliteľnou súčasťou každého z nás, zmena mena nám vie pomôcť, ale aj uškodiť, ako správne vybrať meno pre  dieťa, je problémom každej mamičky.

 • PYRAMÍDA ŽIVOTA ukazuje, že v  živote sú obdobia, ktoré sú vhodné a nevhodné na začatie a založenie firmy, vzťahu, rodiny, niečoho nového, kedy je lepšie ostať a kedy odísť.

 • GRÉCKA MYTOLÓGIA rozpráva o bohoch o ich správaní. Sú to určité archetypy, ktoré ovplyvňujú náš život, pretože je vidieť jednotlivé súvislosti v správaní, alebo živote ľudí a gréckych boho.

 • ASTROLÓGIA A ŽIVLY vplývajú na náš život cez znamenia, planéty a živly, ktoré nás energeticky ovplyvňujú. Ovplyvňujú naše správanie,  myslenie a konanie.

 • Ako spolu pôsobia tieto jednotlivé živly, znamenia, či sa podporujú, alebo je medzi nimi konflikt a pnutie, čo môže byť aj v samotnom človeku.

 • Keďže za každým číslom je určité znamenie, planéta aj živel, stáva sa, že v samotnom charaktere človeka je vnútorné pnutie, boj medzi logikou a intuíciou,  čo vedie človeka k vnútornému nepokoju a nerozhodnosti.

 • Čo je to KARMA?

 • Karmu veľa ľudí vníma ako niečo zlé, ako trest. Z pohľadu numerológie je karma ako ďalšia šanca .

 • Hovorí sa, že funguje zákon akcia a reakcie, čo dáš, to dostaneš, čo seješ, to budeš žať, je to ako ďalší termín na skúške.

 • Karmu vnímajme ako možnosť veci robiť ináč, napraviť, to čo sme pokazili, alebo pochopiť to, čo sme nepochopili, šanca to zvládnuť lepšie. Aj keď sa nám zdajú karmické situácie bolestivé, lebo sa nás dotýkajú, v konečnom dôsledku je to pre nás liečenie, alebo vyslobodenie a posun vpred.

 • To ako fungujú  OCHORENIA a to, že každý človek má podľa dátumu narodenia predispozíciu na určité ochorenie.

 • Ako to vieme prijať, pracovať s tým a meniť to, odpustiť a pustiť je celá veda, dobrá správa je, že sa to dá.

 • INDICKÝ ŠTVOREC,  je číselný systém aplikovaný na rôzne oblasti života, kde môže odhaliť zhodu, ale aj rozdiely v oblastiach ako financie, láska, práca, filozofia, rodina, zmysel života a i.

 • TAROT aplikovaný na numerologický štvorec, je to pohľad na život človeka  v súlade s jeho numeroskopom. Pracuje sa s Tarotovými kartami, kde každá karta má svoju symboliku a svoj význam. Ich počet je 22, karty sú ako symbol obrazov zo života človeka, ktoré sa v určitom poradí vykladajú na numerologický štvorec, podľa toho na ktoré miesto sa karta dostane, má určitú výpovednú hodnotu.

 • Stanoví sa momentálny  problém, ktorý je bolestivý  a hľadá sa riešenie, cez pochopenie súvislostí v charaktere človeka a jeho životných situácií. Vďaka tejto metóde účastníci kurzov jasne pochopia riešenia  a súvislosti  z obrazov a významov  na kartách  .

 • Témy kurzov sú zostavené tak, aby účastník získal celkový obraz o svojom živote, ale aj živote svojho partnera, detí, rodiny, kolegov, kamarátov a mohol žiť krajší, spokojnejší a zdravší život.

Pre koho je škola určená:

Čo vám Škola atlantskej numerológie prinesie:

 • Lepšie porozumiete sebe, partnerovi a správaniu iných ľudí.
 • Pomôže vám pochopiť vaše bolesti,  porozumiete situáciám, ktoré ste doteraz odmietali a ukáže vám smer.
 • Získate nad životom nadhľad.
 • Prestanete sa točiť v opakujúcich sa bezvýchodiskových situáciách
 • Zbavíte sa frustrácie z práce, ktorá vás nebaví.
 • Zbavíte sa pocitov  viny z toho, že ste zlyhali.
 • Objavíte svoje dary, nadanie a schopnosti, objavíte svoje poslanie.
 • Zistíte akou cestou sa v živote vybrať, aby ste boli šťastní, aby sa vám darilo.
 • Odhalíte svoje životné úlohy a prečo stretávate ľudí, ktorí vás rozčuľujú.
 • Vytiahnete na svetlo svoje tienisté stránky života a budete  vedieť s nimi pracovať.
 • Odhalíte svoje negatívne vlastnosti a programy, ktoré vás zaťažujú a budete ich môcť prepisovať.
 • Budete vedieť vyhodnotiť, ktoré situácie má zmysel riešiť a investovať do nich energiu a čas a  ktoré nie
 • Budete sami tvorcami svojho šťastia a svojho života.
 • Odhalíte prečo vám nefungujú vzťahy  a budete si ich vedieť nastaviť
 • Odhalíte tajomstvo jazyka lásky a zistíte aj konkrétny prioritný jazyk lásky jednotlivých charakterov. Pretože človek sa cíti milovaný vtedy, ak lásku dostáva spôsobom, ktorý potrebuje. Či už je to uznanie, objatie,  láskavosti, dary alebo spoločné aktivity.
 • Budete sa vedieť lepšie v živote rozhodovať.
 • Budete presne vedieť, kedy je správny čas začať niečo nové, alebo skončiť.
 • Zistíte v akých oblastiach sa s partnerom zhodujete a v čom sa líšite.
 • Prestanete sa hnevať a odmietať životné situácie, ale im dokážete rozumieť a prijať.
 • Začnete pracovať na sebe, meniť seba  a tým sa zmení celý svet.
 • Porozumiete súvislostiam dátumu narodenia a chorobám, naučíte sa im rozumieť a predchádzať im.

Čo štúdiom získate?

 • Výsledkom 10 mesačnej práce bude v prvom rade osobnosť, ktorá si bude vedieť nastaviť svoju prácu, vzťahy a zdravie tak, aby fungovali.
 • Získa nový pohľad na svoj život, bude schopná pretransformovať svoje negatívne vlastnosti na pozitíva, nájde si cestu k seba láske, odhalí svoj potenciál a bude ho schopná rozvinúť naplno v súlade so svojimi talentmi, darmi a nadaním.
 • Nájde životné poslanie a naplní svoj osud cestou za šťastím.
 • Súčasťou tohto celku je prevzatie zodpovednosti za svoj vlastný život a pomocou vnútornej sily ho meniť k vlastnej spokojnosti.
 • Okrem iného je to schopnosť porozumieť správaniu iných ľudí, vidieť súvislosti vo svojom živote, rozumieť 5 jazykom lásky, nastaviť si fungujúce vzťahy a získať všeobecný prehľad o histórii Atlantídy a numerológii podobných vedách.

Skúsenosti od našich študentov

5/5

Martina N.

Cesta za poznaním môže byť niekedy veľmi kľukatá, hlavne ak Vám nemá kto, tieto dvere otvoriť. Ale všetko sa deje pre niečo a preto ďakujem Vierke a jej škole Atlantskej numerológie, že som ju mohla v živote stretnúť a bola práve jedným z tých sprievodcov k tomu poznaniu. Prečo sa dejú veci tak, ako sa dejú. To poznanie na konci, je oslobodzujúce. ❤ 😘 😉 Preto ak Vám chýbajú nejaké ,,časti skladačky,, Vášho života, nahliadnite do týchto tajov sebapoznania práve tu. 💕

Henika

mamka s dcérou

Ako môžete školu študovať:

1. Víkendovo, na živo, offline
2. Online

1. Víkendová škola na živo, offline

Začína v septembri 2023

Je to  celoročné,  10  mesačné  vzdelávanie, ktoré je 1x do mesiaca, počas víkendu(sobota, nedeľa od 9.00 -17.00 hod), kde sa  stretávame  na živo.

Miesto konania UPRESNÍME!

Škola trvá od septembra  2023 do júna 2024

 • Kurzy sa konajú v prednáškovej miestnosti, ktorá je prispôsobená danej činnosti, čo  zosilní jej účinok a energiu.
 • Postupnými krokmi na víkendových živých kurzoch, vás prevedieme od detstva, do dospelosti, prevedieme vás životom a rôznymi náročnými situáciami tak, aby ste ich pochopili a prijali.
 • Jednotlivé lekcie sú stavané tak, že počas jedného víkendu v mesiaci t.j. (sobota a nedeľa), vás prevedú postupne jednou témou, ktorá sa preberá do hĺbky.
 • Súčasťou každého víkendového kurzu je teória a prax, kde som vám celé dva dni k dispozícii a každý má individuálny prístup.
 • Každý študent má možnosť vyriešiť individuálny problém.
 • Sú to konkrétne príklady a problémové situácie, ktoré sú zo života účastníkov kurzov a zároveň sa vždy nájde riešenie na daný problém.
 • Účastníci sú s lektorom v priamom kontakte a vedia hneď riešiť svoje vzniknuté situácie a v praktickej časti sa venujeme každému účastníkovi kurzu jednotlivo.
 • Počas trvania školy vznikajú medzi účastníkmi úprimné a vrúcne vzťahy a priateľstvá, ktoré pretrvávajú aj po skončení školy.
 • Vytvára sa jedna veľká, podporná, rodina, ktorá spoločne dokáže nájsť riešenie a východisko z každej situácie.
 • Po absolvovaní všetkých 10 víkendových kurzov , absolvent získa certifikát.

2. Online škola

Začíname v septembri 2023

Postavili sme tento program tak, aby si ho mohol dovoliť každý.

Keď nemáte časový priestor a ste z ďaleka, je tu pre vás online verzia.

Škola trvá od septembra  2023 do júna  2024

Začíname v septembri 2023

 
 •  Online vzdelávanie bude prebiehať vo FB skupine prostredníctvom Zoom.
 • Jednotlivé lekcie budú prebiehať z pohodlia domova.
 • Celoročné 10 mesačné vzdelávanie,  bude prebiehať vo večerných hodinách 1 x za týždeň cca 2 hod.
 • Lekcie budú vždy  od 19.00 hod.
 •  Rozdiel oproti offline forme,  je odlišný iba v kurze TAROT, ktorý sa dá výhradne študovať iba na živo. 
 • Ostatné témy sú zachované.
 • Nemusíte nikde cestovať a z pohodlia domova získate to,  čo je obsahom živých kurzov, okrem jednej témy.
 • Postupnými krokmi  v lekciách , vás  prevedieme  rôznymi náročnými situáciami tak, aby ste ich pochopili a prijali a našli východisko.
 • Jednotlivé lekcie sú stavané tak, že počas jedného  mesiaca, vás  prevedú postupne jednou témou, ktorá sa preberá do hĺbky.
 • Súčasťou každého online  kurzu je teória a prax.
 • Konzultácie budú prebiehať vo FB skupine, kde som vám k dispozícii.
 • Každý študent má možnosť vyriešiť svoj  individuálny problém.
 • Počas trvania školy vznikajú medzi účastníkmi priateľské vzťahy a buduje sa spoločná komunita.  
 • Vytvára sa jedna veľká, podporná, rodina, ktorá spoločne dokáže nájsť riešenie a východisko z každej situácie.
 • Po absolvovaní všetkých 10 kurzov , absolvent získa certifikát.
 • Ako BONUS získavate zdarma všetky záznamy z lekcií

Program Školy atlantskej numerológie (víkendovo)

 1. Základy numerológie, význam jednotlivých čísel a zápis do mriežky.
 2. Vzťahy  a ich podstata, kľúč vzťahu a jazyk lásky
 3. Deti, ich charaktery a smerovanie do života, Detská kresba.
 4. Pyramída života, numerológia mena, Rodina.
 5. Astrológia a živly.
 6. Karma, karmické čísla,  vzťahy a situácie, strachy
 7. Grécka mytológia a archetypy.
 8. Choroby a predispozícia na jednotlivé ochorenia, karmické choroby
 9. Indický štvorec, číselný systém aplikovaný na rôzne oblastí života.
 10. Tarot aplikovaný na numerologický štvorec                                                                                                                                                                 

Škola začína v septembri 2023

Program Školy atlantskej numerológie (online)

 1. Základy numerológie, význam jednotlivých čísel a zápis do mriežky.
 2. Vzťahy a ich podstata,  kľúč vzťahu a jazyk lásky
 3. Deti, ich charaktery a smerovanie do života.
 4. Pyramída života, numerológia mena, Rodina.
 5. Grécka mytológia a archetypy. Astrológia a živly. 
 6. Karma, karmické čísla, vzťahy a situácie, strachy
 7. Grécka mytológia a archetypy.
 8. Choroby a predispozícia na jednotlivé ochorenia, karmické choroby
 9. Indický štvorec, číselný systém aplikovaný na rôzne  oblastí života. 
 10. Budovanie sebavedomia, Strachy, odpúšťanie, liečenie zranení  vnútorného dieťaťa. 

Škola začína  v septembri 2023

NOVÝ ROČNÍK ŠKOLY ATLANTSKEJ NUMEROLÓGIE, sa začína znova v septembri 2023. Tohtoročná škola už beží a nie je možné, počas školy, do nej nastúpiť. Ak by ste chceli študovať iba témy, ktoré Vás zaujímajú, môžete po konzultácii so mnou, študovať individuálne. Nastavím Vám INDIVIDUÁLNY PLÁN. Ak sa rozhodnete jednotlivé témy študovať individuálne, určite to konzultujte so mnou, e-mailom, alebo cez FB profil, pretože podmienkou akéhokoľvek témy, je absolvovanie 1. KURZU – ZÁKLADY NUMEROLÓGIE. Bez základov nie je možné pokračovať ani v ďalších témach kurzov. ZÁKLADY NUMEROLÓGIE sú ako ABECEDA, bez ktorej by ste nevedeli čítať. ŠKOLA ATLANTSKEJ NUMEROLÓGIE, má tento Základný kurz ako prvý.

Škola má víkendový program, od septembra 2023 do júna  2024 a  vyučovacie hodiny sa konajú raz do mesiaca počas víkendu (sobota, nedeľa)
po dobu 10 mesiacov.

Počas týchto dní sa vyučuje od 9:00 – 17:00 s hodinovou prestávkou

Miesto konania upresníme

Online program

Dostupná je možnosť online vzdelávania, prostredníctvom odkazu na ZOOM meeting.
Vyučovacie hodiny budú prebiehať 1x za týždeň po dobu 2 – 3 hodín 4x  do mesiaca.

Značka 100 % garancia vrátenia peňazí do 14 dní

Škola atlantskej numerológii je skvelou voľbou pre profesijný život.

 • Učitelia vďaka nej lepšie porozumejú svojim žiakom.
 • Terapeuti a maséri alebo lekári sú schopní vďaka atlantskej numerológie hlbšie porozumieť charakteru chorôb svojich pacientov.
 • Kouči, lektori, sprievodcovia, konzultanti, poradcovia a psychológovia dokážu preniknúť do hĺbky osobnosti, s ktorými prichádzajú do styku.
 • Je vstupenkou do sveta charakterov ľudí, ktorí túžia preniknúť do svojej vnútornej podstaty a plánujú sa tejto oblasti venovať podrobnejšie aj v budúcnosti
 • Zefektívňuje prácu personálnych agentúr, ktoré sa snažia nájsť najvhodnejších zamestnancov na inzerované pozície a využiť naplno ich potenciál

BONUSY ZDARMA:

Certifikované štúdium:

V neposlednom rade je absolventovi školy udelený po 10 kurzoch certifikát o ukončení školy.

Kurz Základy numerológie, môžete absolvovať aj vopred, samostatne. Ostatné témy si môžete po dohode so mnou, vyberať aj bez toho, aby ste čakali na začiatok nového školského roka. Kontaktujte ma na E- mail : zivotnysulad@gmail.com

Víkendové semináre - školné

Škola  na splátky 4 x 358,- €

Celoročné  školné 1280,- € (10 mesiacov) 

(September 2023 otvárame)

Online - školné

Online škola na splátky 4x 248,- € 

Celoročné školné 799,- € (10 mesiacov)

Kontakty

Viera Varšová

Tel. č.: +421 908 962 767
E-mail: zivotnysulad@gmail.com

X

Pridajte sa do mojej facebookovej skupiny

Sledujte novinky z oblasti sebapoznania a nastavenia vzťahov v komunite Životný súlad – lepšie vzťahy s numerológiou