Ružové 2022 256c1fda4b5e923fdf0c170fb130f9e2

Aký bude rok 2022 ?

AKÝ BUDE ROK 2022 ?

ČO HOVORÍ NUMEROLÓGIA?

NUMEROLÓGIA  je veda o číslach a ich energii. Vôbec  tu nejde o veštenie, čary alebo mágiu. Otcom Atlantskej numerológie a tvorcom numerologického štvorca, do ktorého sa vpisuje dátum narodenia, bol matematik PYTAGORAS.  Áno ten Pytagoras, ktorý dal svetu Pytagorovu vetu .

Za každým číslom sa skrýva určitá energia . Energia planét, živlov, znamení,  a preto sa môže jednotlivec v niektorých situáciách správať ako prislúchajúci živel, znamenie, planéta,  alebo archetyp z gréckej mytológie. Každý dátum v sebe ukrýva určitú energiu a tak je to aj s menami,  alebo  rokmi.

 

ČO HOVORÍ ROK 2022 ?

 

Ak spočítame  všetky číslice v roku 2022, ich súčet je 6. To znamená, že tento rok sa bude niesť v energii čísla 6. Určite vás bude zaujímať, čo táto energia čísla 6  v praxi znamená? Nebudem vás naťahovať,  ide sa na to. Je to rok, kde bude dominovať RODINA a LÁSKA , vzájomná pomoc a podpora.

 

HODNOTY ČÍSLA  6

ROK 2022 je zložený  z niekoľkých čísel 2. Budeme sa teda zaoberať energiou čísla  2 a čísla 6, pretože tento rok bude výrazne ovplyvnený  práve energiami týchto čísel. Číslo 6 a  jej planéta   Venuša  je   energie  LÁSKY, HARMÓNIE, KRÁSY, RODINY, TEPLÉHO PRÍJEMNÉHO DOMOVA, BUDOVANIA VZŤAHOV a  VZÁJOMNEJ PODPORY a POMOCI.

Venuša je o TVORENÍ a vytváraní KRÁSY a UMENIA. Je to o schopnosti DIPLOMACIE a dosiahnutia súladu v živote, práve prostredníctvom komunikácie s nádychom  diplomacie. Preto v tomto roku bude dôležité, aby do popredia vystúpila tvorivosť a umelecké cítenie každého jedinca .

 

NÁVRAT KU SVOJIM KOREŇOM

 

Určite bude dôležité, aby sa viac zamerala pozornosť na rodinu a jej fungovanie. Na  jej potreby,  budovanie dobrých medziľudských vzťahov,  celkového porozumenia a životnej harmónie. Nakoľko sa  už z našich domovov  pomaly vytrácajú prejavy emócií a krásnych pocitov. Žijeme konzumným spôsobom života, bez hlbšieho prežívania.

Našimi hodnotami sa stávajú materiálno fyzické záležitosti, bez hlbšieho prežívania. Kľúčovým pre tento rok sa stane  znovu vzkriesenie  tej najsilnejšej  energie a najušľachtilejšieho citu, ktorým  je LÁSKA. Pôjde o jej prejavy a rovnováhu v jej dávaní a prijímaní.

 

Práve tento rok je veľmi dôležitý z hľadiska posilnenia rodových tradícií a kultúry . Pôjde hlavne o  zachovanie zvyklostí , rituálov, osláv,  prepájanie jednotlivých generácií , za účelom odovzdania rodovej múdrosti  a skúsenosti nasledujúcim pokoleniam,  Pretože pre každú rodinu je dôležité poznať korene svojich predkov a ich zvyklosti

 

AKO SA ROZHODNÚŤ?

 

 

Bude to rok aj o ROZHODOVANÍ, akou cestou sa vybrať. ČI to bude  cesta za hmotným blahobytom , ktorá často prináša so sebou aj svoje úskalia a svoju daň. Či už je to v podobe zdravia, vzťahov, alebo zmyslu života. Tá druhá cesta, je často náročnejšia. Je to cesta vnútorného prerodu a zahĺbenie sa do seba .

Cesta hľadanie skutočného zmyslu života, odhalenia svojho poslania, jeho naplnenia , s nádychom lásky, spokojnosti a  celkového životného šťastia. Aj keď sa tu spájajú dva živly, na jednej strane živel zem, čo sa odzrkadlí práve na tej materiálnej stránke a lipnutí na materiálnych hodnotách.

Na druhej strane živel vzduch, sa prejaví tým, že  dokáže dať svojim rozhodnutiam ten správny vietor a dokáže Ťa  vyzdvihnúť zo sveta matérie a podnieti  Ťa k  zmene postoja, alebo konania tak, aby si bol v konečnom dôsledku sám  so sebou spokojný a šťastný.

Pretože ak TY budeš šťastný, tak budeš do okolia vyžarovať túto vysoko vibračnú energiu a okolie bude reagovať práve na túto zmenu , čo znamená podľa príslovia : „ Zmeň seba a zmení sa celý svet“. „ Čo v sebe máš, to k sebe pritiahneš“. Teda všetko je iba v Tvojich rukách! Máš plnú ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJ ŽIVOT.

HODNOTY ČÍSLA  2

Rok 2022 je poznačený zosilnenou trojnásobnou energiou čísla 2. Je to ženská , mierumilovná, prijímajúca energia. Veľký dôraz bude kladený na CITY , POCITY,  INTUÍCIU a prispôsobenie sa . Kým jednotka je charakterizovaná výrazom  JA, dvojka je charakterizovaná výrazom MY. Teda pôjde o SPOLUPRÁCU a VZÁJOMNÚ POMOC A PODPORU.

Tu vôbec nemá miesto individualizmus a mocenské ambície jednotlivca. V tomto roku pôjde hlavne o SPOLOČNÉ BUDOVANIE A TVORENIE životných hodnôt. Aj keď generácia narodená od r. 2000, má veľmi bohatý citový život, niekedy  ho nedokáže slovami a gestami vyjadrovať navonok. Uzatvára svoje pocity pred vonkajším svetom.

 

LÁSKA A JEJ PREJAVY

 

Preto city a pocity budú tento rok najdôležitejšie a bude nevyhnutné o nich hovoriť, prejavovať  vo verejnom živote. Kľúčovým citom je LÁSKA a jej prejavy. Najdôležitejším prejavom je  JAZYK LÁSKY, ktorý  nás nikdy nikto neučil,  a predsa je tak pre život dôležitý.

Zohráva neodmysliteľnú úlohu  pri  nastavení  fungujúcich vzťahov a celkovej harmónie. Či už  ide o harmóniu v partnerskom, pracovnom, alebo rodinnom vzťahu,  medzi deťmi a rodičmi. Ak sa človeku nedostáva LÁSKY v takej miere, ako by ju potreboval a  takým spôsobom,  ako by to chcel, môže sa ľahko stať, že najviac bude trpieť  srdce a cievny systém.

To sú práve   infarkty, arytmie, srdcové zlyhania,  vysoké krvné tlaky, alebo rôzne iné ochorenie srdca. Každý tvor potrebuje cítiť lásku . Keďže funguje zákon rovnováhy, tak aj LÁSKA musí byť v rovnováhe. Nestačí iba dávať a mať z toho dobrý pocit,  dôležité je dokázať aj prijímať, aby bola vesmírna  rovnováha zabezpečená.

 

Tento rok by nemal byť o akčnej mužskej energii bojovníkov, ako to bolo v storočí 1900- 2000, ale skôr o ženskej citlivej, intuitívnej a mierumilovnej tvorivej  ceste . S uvedomením  si najhlbšieho citu, aký vôbec existuje na Zemi a to  je LÁSKA. Jej tisíce podôb, ktoré budú hlavnou hybnou silou  za slobodu a nezávislosť.

LÁSKA ako  energia s najvyššou vibráciou, bude  potrebná  na transformáciu každej negatívnej myšlienky  a činu.  Roky nás učili potláčať svoje emócie a preto  LÁSKA nebola každodenným prejavom, ktorý by patril na verejnosť. O to dôležitejšie bude, aby sa dostala do každodenného života a v jej  rôznych podobách.

 

ÚLOHA ŽIEN

Rok 2022 sa bude niesť v znamení ŽIEN. Ženy budú tie, ktoré vďaka svojim  hlbokým citom, a odkazom svojich predkov,  dokážu meniť dejiny ľudstva . Dôležité bude uvedomiť  si svoju jedinečnosť a úlohy, ktoré má každá žena:  Najdôležitejšie je , aby boli úlohy v rovnováhe.

 TRI ÚLOHY ŽENY :

1, ŽENA DÁMA

2, ŽENA MATKA- PARTNERKA

3, MÚDRA –VEDOMÁ ŽENA

Ak žena zotrváva pridlho v jednej úlohe, stráca sa jej čaro a ona padá do pocitu nerovnováhy a často až  do pocitu OBETE, z ktorej  je veľmi ťažké sa vymaniť. Chce to silu vôle a odhodlania, prevziať zodpovednosť za svoje skutky, odhaliť svoje zranenia z detstva a  postaviť sa voči svojmu osudu.

Je to rok , kedy budú dominovať ženy a ich vnútorná sila. Ich  emocionalita,  spolupatričnosť a súdržnosť, vzájomná podpora a opora pri riešení náročných životných situáciách. Bude to rok rozpoznania svojej intuície, svojho vnútorného  hlasu  srdca. Naladenie  sa na túto frekvenciu,  zavedie každého z nás, tým správnym smerom.  A O TO PRÁVE IDE.

Rok 2022 nám dáva  príležitosť vytvoriť  si na Zemi krásny domov, plný lásky, porozumenia a podpory. Dáva nám príležitosť BUDOVAŤ OZAJSTNÝ RAJ NA ZEMI. Je len na nás, či ho budeme budovať, alebo  ho budeme rúcať. Boh nám dal slobodnú vôľu  a tak sa môžeme rozhodnúť ktorou cestou pôjdeme.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Telegram
WhatsApp
X

Pridajte sa do mojej facebookovej skupiny

Sledujte novinky z oblasti sebapoznania a nastavenia vzťahov v komunite Životný súlad – lepšie vzťahy s numerológiou.