Kurzy a semináre

Stojíš na životnej križovatke a nevieš ako ďalej?
Žiješ vo vzťahu, ktorý ťa nenapĺňa?
Stratil si svoj cieľ, alebo si zišiel z cesty?
Cítiš sa unavený a  pod stresom ?
Máš pocit vyhorenia?
Trápia ťa zdravotné ťažkosti a nevieš čo s nimi?

Prostredníctvom kurzov a seminárov získate odpovede a riešenia na tieto neľahké životné situácia. Chcem odovzdávať  ďalej všetky svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z rôznych oblastí života. Hlavne sa chcem zamerať na: Numerologiu, jej význam v pochopení seba aj iných. Na psychosomatiku  a všetky aspekty, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorenia. Na vplyv myšlienok a emócií v živote každého  z nás.  Na vplyv esenciálnych olejov na psychiku človeka. Na problematiku ženstva, postaveniu žien v súčasnom živote, úlohy a role  ženy, podpora ich sebavedomia.  Počas svojho 10 ročného obdobia, som postupne študovala rôzne vedné odvetvia a odkrývala jednotlivé oblasti vo svojom poznaní a živote. Preto viem, že poznanie nás posúva vpred a otvára nové možnosti a perspektívy nášho života. Ľudia sme rôzni a preto nás zaujímajú  rôzne témy.

Moje semináre sú zamerané jednak so zmiešanou tematiku a sú aj  špecifické monotematické semináre

MAGICKÝ VZŤAH

Online kurz

€ 249,00

X