Deti v prírode

Prečo sú niektoré deti častejšie choré? Čo vplýva na ich ochorenie a ako sa to dá ovplyvniť?

 

Prečo sú niektoré deti častejšie choré? Čo vplýva na ich ochorenie a ako sa to dá ovplyvniť?

Dieťa je náš poklad.

Deti sú naše krásne dary. Sú to čisté, vnímavé dušičky, ktoré sa postupom času formujú pod vplyvom rodinného prostredia a rôznych návykov a presvedčení.  Dokážu nám spôsobovať starosti, ale aj radosti. Dieťa tým, že rastie, vyvíja sa, formuje sa vplyvom prostredia, v ktorom vyrastá.

Matka dieťaťu dodáva životodarnú tekutinu, ktorá dokáže poskytnúť všetky potrebné výživné látky a aj protilátky a tým posilňuje jeho imunitný systém. Do jedného roka je dieťa priam napojené na matku, ktorá prostredníctvom kojenia , je zdrojom obživy, aj zdrojom emócií.

Čo všetko ovplyvňuje naše dieťa.

Emócie sa dostávajú do dieťaťa cez mlieko, a tak do značnej miery ovplyvňujú aj jeho správanie . Určite to poznáte, ak je matka nervózna alebo unavená, odzrkadlí sa to plačom, alebo nepokojným správaním dieťaťa. Tým, že je dieťa v neustálom fyzickom spojení s matkou, reaguje na matkino správanie a jej emócie.
Existujú dôkazy o tom, že človek denne produkuje 60 až 90. 000 myšlienok. Každá myšlienka vyvolá určité pocity, ktoré majú emocionálny náboj, buď pozitívny, alebo negatívny. Emócie sa dokážu v organizme človeka naviazať na bielkoviny, ( konkrétnejšie na nanopeptidy), s ktorými prenikajú do buniek a jednotlivých orgánov.
Preto sa pod vplyvom určitých negatívnych emócií, hlavne ak pôsobia dlhodobo, môže spustiť kaskáda reakcií, na úrovni niektorého orgánu alebo časti tela. Samozrejme nemusí to byť zo dňa na deň, ale aj môže. Vo svojej praxi, som sa stretla s rôznymi prípadmi . Organizmus dieťaťa reaguje nielen na emócie matky, ale aj na prostredie, v ktorom sa nachádza a na vzťahy rodičov.
Toto prostredie pre malého človiečika, vytvára hlavne rodina, a preto je pre dieťa veľmi dôležité, ako sú v rodinnom systéme nastavené vzťahy. . Pretože disharmónia vo vzťahoch, je jeden z ďalších zdrojov, kedy môže vzniknúť ochorenie dieťaťa. Ak je to menšie dieťa, ktoré ešte nevie vysvetliť, čo sa mu nepáči a čo mu vadí, reaguje svojim ochorením. Viac o psychosomatike https://vieravarsova.sk/moje-sluzby/psychosomatika/

Príklady z mojej praxe.

V praxi sa vyskytujú časté atopické ekzémy, alergie, intolerancie, zápaly dýchacích ciest, angíny, zápaly stredného ucha, pomočovanie , bolesti bruška , nepokojný spánok, alebo nočný plač dieťaťa. Príčinou rôznych ochorení srdca, alebo šelestov, môže byť nedostatok lásky a pozornosti dieťaťu, ak matka nedáva lásku dieťaťu , tým jemu správnym jazykom lásky.

Tak, aby sa cítilo milované. Niekto potrebuje telesný dotyk, objatie, niekto potrebuje komunikáciu, ak sa k nemu prihovárate, alebo ho chválite, iní zase potrebuje vašu pozornosť a váš čas, ďalšieho potešia darčeky, aj keď len malé pozornosti.

Viac o jazyku lásky a ochoreniach nájdete na https://vieravarsova.sk/moja-kniha/

Nikomu nič nezazlievam, pretože tieto informácie nás nikto neučil, ba dokonca to nevedeli ani naši rodičia. Keďže sa už 11 rokov venujem vzťahovej numerológii  a psychosomatike, preto viem, že existuje kľúč, na základe ktorého je možné presne identifikovať podľa dátumu narodenie, čo vaše dieťa potrebuje a čo napĺňa ten jeho kalich lásky doplna tak, aby sa cítilo milované.

Ako to v živote chodí?

Práve správny jazyk lásky, bol aj môj prípad, preto viem, ako je veľmi dôležité dostávať lásku tak, ako to potrebuje charakter nielen dieťaťa ale platí to aj u dospelých. Deti do troch rokov sú autentické, potom si začínajú uvedomovať svoje ego a svoju identitu. Začínajú pozorovať správanie rodičov a do svojho podvedomia si ukladajú programy správania v rodine.
Sú vychovávané v určitom systéme a poriadku. Vedia čo sa môže, čo nie a  čo nie. Otec by mal byť ten, ktorý je autoritou, určuje hranice a pravidlá v rodine. Matka je bezhraničná a láskavá, ona je skôr útočiskom pre dieťa, jeho oázou  lásky a objatia. Je nevhodné pre dieťa, ak výchovné metódy jedného z rodičov podkopávajú autoritu druhého, pretože v podvedomí dieťaťa, tak vzniká chaos.

Čo spôsobuje časté  angíny a ochorenia detí?

Ak sú hranice a disciplína dieťaťa nastavená veľmi prísne, autoritou je otec, ktorý má vysoké nároky na dieťa, pretože aj on bol vychovávaný v prísnych podmienkach a tento program pozná. Aj keď sa to dieťaťu nepáči, cíti sa pod tlakom, musí svoju prirodzenú agresiu potlačiť, pretože má rešpekt voči autoritám. Detský organizmus môže na túto situáciu reagovať častými angínami.
Je to na dieťa príliš veľa energie , ktorá ho utláča a nevie sa vyjadriť slovne. Nemá dostatok sily, rozumu, ani moci na to, aby sa vzoprelo dospelej autorite. Pretože agresia, je mužská energia, ktorá je v živote potrebná, na vyvinutie aktivity a uvedenie vecí do chodu, ale ak je jej príliš veľa a potlačíme ju, spôsobí v tele zápal.

Silné matky, neprítomní otcovia.

Môže byť dominantnou aj matka, ak je neprítomný otec, či už z dôvodu zaneprázdnenosti v práci, alebo uprednostnenia koníčkov alebo iných záľub. Hlavne ak je matka na výchovu sama, musí byť silná, aby to zvládla. Potrebuje koncentrovať všetku svoju silu a zamerať sa na prežitie, ide v krízovom režime, čo ju značne vyčerpáva a unavuje.
Môže byť frustrovaná a ide na energetický dlh, to znamená, že ide z posledného, často až za svoje sily. Je v dlhodobom strese a reaguje neprimerane na správanie dieťaťa, čo sa môže odzrkadliť na jeho zdravotnom stave . Ak ide už o väčšie dieťa, ktoré vie povedať, čo potrebuje a čo cíti, čo sa mu páči alebo aj nie, ale zo strachu, nepovie nič .

Kde sú tie správne hranice?

Stáva sa , že dieťa naráža na rôzne presvedčenia a programy svojich rodičov, ale chce byť to dobré dieťa, poslušné a prispôsobivé, to žiadané, ktoré potláča svoje túžby a potreby. Stráca sa autenticita a dieťa sa prispôsobuje , len aby bolo ľúbené. Ak je veľmi veľa kritiky a nárokov na dieťa, čo už presahuje jeho hranice, je pre neho neúnosné, reaguje pokožka rôznymi alergiami a ekzémom.
Mala som prípad osemročného chlapčeka , na ktorého mama bola veľmi prísna , mala na chlapca príliš veľké nároky, lebo chcela aby vynikal v učení. Chcela, aby patril medzi výnimočné deti, čo bolo pre neho nepríjemné a siahalo to za jeho hranice komfortu. Preto chlapec začal reagovať ekzémom a vyrážkami .
Po konzultácii mama pochopila, že práve ona je zodpovedná za to, že dieťa sa cíti v bezvýchodiskovej situácii a nároky na neho sú už neúnosné. Povolila tempo a začala sa viac zaujímať o to, čo by chlapec chcel a potreboval. Naučila sa hovoriť jazykom lásky svojho dieťaťa a pokožka chlapca sa v krátkom čase upokojila. Bol to veľmi rýchly proces a matka pochopila kde urobila chybu.

Čo s tým môžeme urobiť?

Našou snahou je, aby sa to vždy skončilo čo najlepšie. Niektoré prípady sú náročnejšie, pretože nie každý, je naklonený tejto alternatíve .V žiadnom prípade nechcem popierať medicínu, je to určite prvá pomoc v krízovej situácii. V spolupráci s medicínou , je psychosomatický proces riešenia, oveľa účinnejší, aj keď si to mnohí z nás neuvedomujú, alebo sa s tým nestotožňujú.
Začať pracovať na sebe je niekedy veľmi náročné a vyžaduje to snahu a odvahu začať meniť zaužívané postupy. Dôležité je to, že v mnohých prípadoch ochoreniam detí, sa dá predchádzať a pomôcť, iba vďaka pochopeniu situácie a nastaveniu vzťahov v rodine. To neznamená, že máme meniť všetky svoje programové nastavenia, ale zamyslieť sa nad tým, ako čo najlepšie nastaviť vzťahy v rodine.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Telegram
WhatsApp
X

Pridajte sa do mojej facebookovej skupiny

Sledujte novinky z oblasti sebapoznania a nastavenia vzťahov v komunite Životný súlad – lepšie vzťahy s numerológiou.