Loading...

JEDNODŇOVÝ INDIVIDUÁLNY KURZ – ZÁKLADY NUMEROLÓGIE I. – online

Na jednodňovom individuálnom kurze sa dozviete o histórii numerológie a na čo všetko nám slúži. Počuli ste už o Pytagorovej vete? Čo je možné vyčítať z dátumu nášho narodenia, čo všetko nás v živote ovplyvňuje a ako môžeme vnímať seba a svoj charakter? Ako môžeme zistiť naše slabé stránky a rozvíjať ich aj spolu so silnými? Vedeli ste, že čísla ovplyvňujú aj to, na čo máme v živote nadanie a akým smerom by sme sa mali uberať?

99 

Kategória:

Popis

Kurz Základy numerológie I.

Forma:   online

Termín:  po dohode

Rozsah : 3- 4 hodíny