Loading...

VYUŽI SVOJ TALENT – NÁJDI HO NA ZÁKLADE SVOJICH ČÍSEL

Forma:  Online

Spôsob: Zoom

Rozsah :  1 hodina

60 

Kategória:

Popis

Je to charakterový rozbor so zameraním  na: 

  • Svoje pozitívne a negatívne vlastnosti.
  • Svoj skrytý potenciál a svoje nadanie, ktoré sa vo vnútri každého z nás skrýva, len niekto s ním aktívne pracuje a niekto o ňom ani nevie.
  • Pochopíte, prečo sa v určitých situáciách správate špecificky.
  • Ponúka možnosť zaujať  iný  pohľad, iný postoj k sebe samému.
  • Ukáže vám aj to, na ktorých  vlastnostiach  a zručnostiach zapracovať. 
  • Pomôže vám, podľa čoho sa v náročných situáciách rozhodovať.