psychohygiena

Psychohygiena, emočná a mentálna hygiena. Hygiena vzťahov.

Pýtate sa, čo znamená psychohygiena?  K čomu je to dobré? Pokúsim sa vám na to odpovedať.

Chodíme na preventívne lekárske prehliadky, chodíme na dentálnu hygienu,  chodíme na prehliadku s autom, staráme sa o svoj majetok. Prečo? Prečo to robíme? Asi preto, aby sme predchádzali hrozbe a nebezpečiu, ktoré by mohlo vzniknúť, keby sme niečo podcenili a zanedbali. Staráme sa o svoje fyzické zdravie, o svoj majetok a považujeme to za samozrejmosť. Prečo neberieme ako samozrejmosť  starostlivosť o svoje psychické zdravie? Naša psychika, naše vzťahy potrebujú starostlivosť. Z času na čas aj servis, opravu, odstránenie a aj výmenu.  Aby sme mohli ľahšie predchádzať nebezpečiu, ktoré by nás mohlo zastihnúť, keby sme neboli pripravení. Či už v podobe ochorenia, ťažkej životnej situácie, rozpadnutých vzťahov.

Čo v tomto prípade znamená servis? Nájdenie myšlienok a emócií, vzorcov správania, pochopenie seba, svojho charakteru, svojich návykov, správania, ktoré nám znepríjemňujú život. Prijatie všetkého, čo sa nám deje. Vnímajme to ako životnú lekciu, ktorá nás učí.

Čo znamená oprava? Pustenie, odstránenie starých  programov a zranení, ktoré si nosíme z detstva, odpustenie sebe aj iným za to, že to, čo sa nám dialo, sme nemohli a nevedeli ináč riešiť, pretože sme to robili najlepšie ako sme vedeli.

Čo znamená výmena? Zmenu, ktorú potrebuje aj naša psychika, výmenu nefunkčných negatívnych vzorcov a nahradenie ich novými pozitívnymi myšlienkami, emóciami, správaním, návykmi, presvedčeniami, ktoré menia naše životy. Rozumieť svojim myšlienkam a vedieť ich nasmerovať tam, kde nám prinesú šťastie, lásku, spokojnosť a naplnenie.

Rozumieť svojim emóciám neznamená, že ich vytesníme zo svojho života, ale že sa naučíme rozumieť, prečo prišli, vedieť s nimi pracovať, odpúšťať, púšťať, meniť, pretože psychika je tá, ktorá je často spúšťačom rôznych ochorení. Preto je dobré, ak psychike rozumieme, vieme včas, uskutočniť zmenu postoja, vnímania, konania a nasmerovať chod udalostí tým správnym smerom.

Ako s tým súvisia vzťahy?

Keďže myslíme, cítime, tak vytvárame vzťahy. Vzťahy sú práve tie, ktoré nám vedia urobiť zo života peklo, ak  im to  dovolíme. Dovolíme im to vtedy, ak im nerozumieme. Život  môže byť  ako v raji, ak máme  vzťahy v súlade. Ak im rozumieme, budujeme ich a sa o nich staráme.

Tak prečo odsúvame seba, svoju psychiku a svoje vzťahy na vedľajšiu koľaj?  Prečo tie ostatné aspekty  a  ľudia okolo nás sa nám zdajú dôležitejší ako my sami? Čo si myslíte, prečo je toľko psychiatrických diagnóz, chorôb, rozvodov, konfliktov a strachu? Nemyslíte si, že to môže byť následok toho, že nás nikdy nikto neučil, ako narábať s myšlienkami, emóciami a vzťahmi? Pretože to, ako myslíme, tak žijeme, a to sa nám deje. To, ako sa cítime, si priťahujeme k sebe, pretože podobné priťahuje podobné. Začnime sa konečne správať zodpovedne, ako to počúvame každý deň, ale nie k okoliu, ale hlavne  k sebe.

Urobme pre seba aspoň túto psychoprevenciu (psychohygienu) a možno urobíme viac, ako si dokážeme predstaviť. Ak si s tým neviete poradiť sami, rada vám s tým pomôžem. Viac informácií nájdete na mojej stránke.  https://vieravarsova.sk/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Telegram
WhatsApp
X

Pridajte sa do mojej facebookovej skupiny

Sledujte novinky z oblasti sebapoznania a nastavenia vzťahov v komunite Životný súlad – lepšie vzťahy s numerológiou.